Η VISION ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ απέκτησε εξελιγμένο όργανο συγκόλλησης οπτικών ινών και όργανο πιστοποίησης δικτύων δομημένης καλωδίωσης και δικτύου οπτικών ινών.