Υπηρεσία Κέντρου λήψης εικόνας

Η Υπηρεσία κέντρου λήψεως σημάτων και εικόνας λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό του κεντρικού σταθμού, το οποίο έχει ειδικευτεί στον τομέα υψηλής ασφάλειας, με σύστημα μηχανοργάνωσης προηγμένης τεχνολογίας. Οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Σταθμού Λήψης Σημάτων έναντι των συνδρομητών της προκύπτουν από τα εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η υπηρεσία παρέχεται χρονικά με εντολή ενεργοποίησης που λαμβάνει από όπλιση συστήματος συναγερμού. Ανάλογα τις επιθυμίες και την εντολή που θα λάβει, η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται σε προσυμφωνημένο ωράριο. Η υπηρεσία αφορά την πιστοποίηση των παραβιάσεων ιδιωτικού χώρου ιδιοκτησίας του εντολέα, με την απομακρυσμένη οπτική επαφή με αυτόν. Η υπηρεσία παρέχεται με εντολή του συνδρομητή.

Η πρωτοβουλία σύνδεσης και μετάδοσης εικόνας ανήκει στο τοπικά εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας και λαμβάνεται μετά από σημαντική αλλαγή στο οπτικό πεδίο του εικονολήπτη, σύμφωνα με τις εντολές του συνδρομητή. Η απομακρυσμένη σύνδεση πραγματοποιείται με χρήση των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Με την λήψη σήματος εικόνας από το σύστημα ασφαλείας στον χώρο του συνδρομητή, ο χειριστής του κέντρου λήψης παρατηρεί τα συμβάντα και διαπιστώνει σύμφωνα με τις δυνατότητες και εντός του οπτικού πεδίου του εγκατεστημένου εικονολήπτη, την σοβαρότητα του περιστατικού. Εάν ο χειριστής διαπιστώσει πως τα συμβάντα, βλάπτουν ή πιθανώς να βλάψουν τα έννομα συμφέροντα του συνδρομητή, πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες και προσυμφωνηθέντες ενέργειες. Προβλεπόμενες ενέργειες είναι η ενημέρωση της άμεσου δράσης και η ενημέρωση του συνδρομητή για τα παρατηρηθέντα συμβάντα.

Ο χειριστής κρατά σημειώσεις μέσα στο πρόγραμμα οι οποίες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο κέντρο λήψης εικόνας μαζί με το ληφθέν από τους εικονολήπτες συμβάν. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα προβολής των συμβάντων πολλές φορές στην οθόνη του προκειμένου να εξακριβώσει την κρισιμότητά του. Η παρέμβαση του χειριστή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η αποθήκευση των καταγεγραμμένων συμβάντων είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ενέργειες του χειριστή μετά την σύνδεση με το σύστημα μετάδοσης εικόνας – ήχου είναι:

  • Έλεγχος του διεγερμένου εικονολήπτη
  • Σύνδεση με τους υπόλοιπους εικονολήπτες
  • Ενημέρωση της άμεσης δράσης για το συμβάν, περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την λαμβανόμενη εικόνα
  • Ενημέρωση του συνδρομητή για το συμβάν, περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την λαμβανόμενη εικόνα

Νέα Υπηρεσία Ενημέρωσης Συνδρομητών με SMS

Το νέο ενοποιημένο σύστημα ERP του Κέντρου Λήψης Σημάτων (σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων) εκσυγχρονίζει τον τρόπο λειτουργίας της, παρέχοντας νέες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια.

Μία από τις νέες παροχές είναι η ειδοποίηση των συνδρομητών της μέσω sms σε όποια κινητά τηλέφωνα εκείνοι επιλέξουν και σε όποια σήματα επιθυμούν όλο το 24ωρο. Επιπλέον, μπορούν να ειδοποιούνται άμεσα, με τον ίδιο τρόπο, για παραβιάσεις ωραρίου λειτουργίας, είσοδο χρηστών σε μη εργάσιμες ώρες, καθυστέρηση όπλισης του συστήματος ασφαλείας ή για οποιαδήποτε άλλη προεπιλεγμένη ενέργεια αιτηθεί ο κάθε συνδρομητής.

Με εμπειρία 22 χρόνων είμαστε σε θέση να προσαρμοστούμε με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες σας ώστε να σχεδιάσουμε το δικό σας πρόγραμμα για την ασφάλεια του χώρου σας.

Υποστήριξη γραμμών VOIP

Το Κέντρο Λήψης σημάτων, μπορεί να δέχεται σήματα από εγκατεστημένες κεντρικές μονάδες των συστημάτων ασφαλείας των συνδρομητών της μέσω V.O.I.P. τηλεφώνου.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις μέσω διαδικτύου, γνωστές και ως Voice Over Internet Protocol (V.O.I.P-φωνητικές κλήσεις μέσω πρωτοκόλλου Internet), είναι η πιο πρόσφατη εφαρμογή τηλεπικοινωνιών.

Μέσω της συσκευής Sirion (IP Communication Module) της Paradox Hellas, έχουμε τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης (στην έξοδο TIP / RING) στο κέντρο συναγερμού με τον βασικό προγραμματισμό του ενσωματωμένο. Επίσης, όλες οι σελίδες HTML είναι αποθηκευμένες στην συσκευή. Συμβατό με ΟΛΑ τα κέντρα, ΟΛΩΝ των εταιρειών, ανεξάρτητα με τον τύπο. Συνεργάζεται με GSM backup συστήματα.

Το Sirion παρέχει δυνατότητα αναβάθμισης της εγκατάστασης ώστε να υποστηρίζει σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού και να υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας με Κ.Λ.Σ σημάτων CONTACT ID και ADEMCO ESPRESS.

Εφαρμογή ασύρματης τεχνολογίας GPRS από τον Κ.Λ.Σ για λήψη σημάτων συναγερμού μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Ο Κεντρικός Σταθμός αναζητώντας κι ενσωματώνοντας διαρκώς τις νέες προηγμένες τεχνολογίες της νέας γενιάς, αξιοποίησε την τεχνολογία GPRS ώστε να δέχεται contact-ID σήματα ασφαλείας από ασφαλιζόμενους χώρους που δεν υπάρχει σταθερή τηλεφωνία ή που χρήζουν ασύρματης αδιάλειπτης επικοινωνίας.

Το GPRS (General Packet Radioservice) μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την κάρτα sim της κινητής τηλεφωνίας για αδιάκοπη σύνδεση στο Internet με γρήγορες ταχύτητες χωρίς χρονοχρέωση, αλλά απλά με ένα σταθερό πάγιο το μήνα.

Τα πλεονεκτήματα του GPRS έναντι της σύνδεσης με σταθερή τηλεφωνία για τον τελικό χρήστη
σε ό,τι αφορά την σύνδεσή του με τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων είναι:

  • Η ταχύτητα, που επισπεύδει την αμεσότερη λήψη του σήματος από τον κεντρικό σταθμό μέσω στιγμιαίων συνδέσεων.
  • Η αδιάκοπη ασύρματη σύνδεση (έλεγχος κάθε 10 λεπτά).
  • Η αποφυγή πιθανότητας δολιοφθοράς στον ασφαλιζόμενο χώρο αν κάποιος «κόψει» την ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή και συνεπώς την επικοινωνία με το κέντρο.
  • Η δυνατότητα σύνδεσης με τον κεντρικό σταθμό κινητών ασφαλιζόμενων χώρων όπως πλοία και σκάφη αναψυχής.
  • Η αποφυγή χρονοχρέωσης ανάλογα με τη διάρκεια της σύνδεσης και η χρήση εναλλακτικής πάγιας ογκοχρέωσης.

Το μόνο που απαιτείται για τη σύνδεση της κεντρικής μονάδας του συστήματος ασφαλείας του συνδρομητή με τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων, είναι μία σύνδεση σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που παρέχει την υπηρεσία GPRS και μία συσκευή που να την υποστηρίζει.