Ο κ. Μαυριδάκης προσεκλήθει και έλαβε μέρος στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της PANASONIC(PANASONIC CONVENTION 2000 ) που έλαβε χώρα στο MONACO , όπου εκτός από την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των προσκεκλημένων συνεργατών της Panasonic, παρουσιάστηκαν και όλα τα νέα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας της εταιρείας.