Ο κ. Μαυριδάκης προσεκλήθη και φιλοξενήθηκε στην Ιαπωνία από την PANASONIC .Εκεί συμμετείχε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα νέα προϊόντα της PANASONIC στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμού γραφείων .

Επισκέφτηκε το εργοστάσιο για τα προϊόντα τηλεπικοινωνιών της PANASONIC στην FUKUOKA και την έκθεση προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας στο ΤΟΚΥΟ . Η υψηλής σημασίας αυτή πρόσκληση ολοκληρώθηκε με την παράδοση τιμητικής πλακέτας από το πρόεδρο της PANASONIC COMMUNICATION , κ. Kazuyoshi Fujiyoshi .